Statistiky

Systém umožňuje zobrazení detailních statistik pro Vaše prostory, kampaně i pro jednotlivé bannery. Lze si je zobrazit mocí grafů nebo textově.

V případě statistik u kampaní se zobrazují data banerů, které jsou k dané kampani přiřazeny. Statistiky se dělí do jednotlivých sekcí: počet zobrazení a kliknutí, počet zobrazení podle zařízení, počet zobrazení podle operačních systémů, počet zobrazení podle prohlížečů, počet zobrazení podle banerů nebo prostorů a počet kliknutí podle banerů nebo prostorů. V grafickém zobrazení statistik je i možnost přepnout typ grafu na jiný uvedený v seznamu.

Statistiky lze dálé exportovat do PDF, které si můžete poté zaslat emailem nebo vytisknout. Ve statistikách je možnost generovat vlastní reporty. Na základě vstupních parametrů a v časovém intervalu se náhodně vygenerují data a z nich se vytvoří fiktivní neboli vlastní report. Ve statistikách lze nalézt i výpis všech požadavků, kde se baner zobrazil (na jakém prostoru). V případě prostoru se jedná o výpis banerů, které se na prostoru zobrazily.

 

grafy-screen1

grafy-screen2